VET CMU RUN 2023 หมอหมาพาวิ่ง

วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566
@ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการวิ่ง
VET CMU RUN 2023 หมอหมาพาวิ่ง

จัดโดย : VET