VET CMU RUN 2023 หมอหมาพาวิ่ง

วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566
@ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ขณะนี้ ปิดรับสมัครแล้ว -

ตรวจสอบการสมัคร ได้ที่นี่