Kalasin Run For Health Care 2023

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
@ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

- ขณะนี้ ปิดรับสมัครแล้ว -

ตรวจสอบการสมัคร ได้ที่นี่

เสื้อ Fun run 5K
เสื้อ Mini marathon 10.50K
เสื้อ VIP
ตัวอย่างเหรียญ