การยกเลิกการใช้งาน

Cancel Policy

สำหรับการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
- ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการสมัครได้ และขอคืนเงินได้ตาม นโยบายการขอคืนเงิน
- ต้องแจ้งยกเลิกการสมัครเพื่อขอคืนเงิน ก่อนปิดรับสมัคร ภายใน 15 วัน

สำหรับการจองที่พัก
- ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการจองได้ และขอคืนเงินได้ตาม นโยบายการขอคืนเงิน
- ต้องแจ้งยกเลิกการจองเพื่อขอคืนเงินล่วงหน้า 14 วัน ก่อนถึงวันเข้าพัก
- ระบบจะทำการคืนเงินให้ตามรายละเอียดการรับเงินที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
- สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากไม่มีหลักฐานการชำระเงิน และเกินระยะเวลาที่กำหนดทุกกรณี

แจ้งรายละเอียดการยกเลิกสมาชิก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์แอด LINE @regisrun